filmstrip
logo

Kihon.

Kihon is de verzameling basistechnieken van karate.

BEKIJK ALLE KATA:

TAIKYOKU SONO ICHI 
TAIKYOKU SONO NI 
TAIKYOKU SONO SAN 
SOKUGI TAIKYOKU SONO ICHI 
SOKUGI TAIKYOKU SONO NI 
SOKUGI TAIKYOKU SONO SAN 
PINAN SONO ICHI 
PINAN SONO NI 
PINAN SONO SAN 
PINAN SONO YON 
PINAN SONO GO 
PINAN SONO ICHI URA 
PINAN SONO NI URA 
PINAN SONO SAN URA 
PINAN SONO YON URA 
PINAN SONO GO URA 
YANTSU 
SANCHIN 
TENSHO 
TSUKI NO KATA 
GEKISAI DAI 
GEKISAI SHO 
SAIFA 
SEIENCHIN 
GARYU 
SEIPAI 
KANKU 
SUSHIHO 
TEKKI SONO ICHI 
TEKKI SONO NI 
TEKKI SONO SAN 
BASSAI DAI